Sektory

Sektor 1 · Vltava 29 P · řeka

Speciální revír pod ÚN Lipno s regulovaným průtokem a přirozenou obsádkou pstruhů potočních doplněnou o vysazené siveny. Šířka toku je 5-10 metrů, hloubka 0,5 až 1,5 metru s tůněmi hlubokými i více než 2 metry. Všudypřítomné balvany prověří šikovnost a zdatnost závodníků.

Sektor 2 · Vltava 28 P · řeka

Jeden z nejlepších pstruhových revírů v jižních Čechách a možná v České republice. Díky minimální míře pstruha obecného 45 cm se podařilo vytvořit kvalitní generační hejno a počty pstruhů jsou rok od roku vyšší. Díky teplejší vodě, která vytéká v zimě z ÚN Lipno, ryby rychleji rostou a jsou aktivní i v zimě a tak jsou schopny odolat tlaku kormoránů, kteří zde zlikvidovali kdysi početnou populaci lipana a zasáhly populace i dalších druhů ryb, které se zde vyskytují, jako je jelec tloušť a jelec proudník. Před závody nebude do tohoto sektoru vysazen pstruh duhový. Pro úspěch je nutné zvládnout a použít všechny metody muškaření, tedy strýmr, nymfu suchou a mokrou mušku.

Závody budou posunuty do ranních a odpoledních hodin s cílem jednak omezit potencionální konflikty s vodáky a dále umožnit závodníkům lov na suché mušky, který je v červnu v období rojení chrostíků nezapomenutelný.

Sektor 3 · Vltava 29 P · řeka

Krásný revír s regulovaným průtokem pod ÚN Lipno, kde řeka protéká hlubokým údolím s velkými balvany v přírodní rezervaci Čertova stěna a který nabízí možnost lovu početné, přirozeně se rozmnožující populace pstruha obecného. Dále se zde vyskytuje proudník, lipan a pstruh duhový.

Sektor 4 · Vltava 28 P · řeka

Jeden z nejlepších pstruhových revírů v jižních Čechách a možná v České republice. Díky minimální míře pstruha obecného 45 cm se podařilo vytvořit kvalitní generační hejno a počty pstruhů jsou rok od roku vyšší. Díky teplejší vodě, která vytéká v zimě z ÚN Lipno, ryby rychleji rostou a jsou aktivní i v zimě a tak jsou schopny odolat tlaku kormoránů, kteří zde zlikvidovali kdysi početnou populaci lipana a zasáhly populace i dalších druhů ryb, které se zde vyskytují, jako je jelec tloušť a jelec proudník. Před závody nebude do tohoto sektoru vysazen pstruh duhový. Pro úspěch je nutné zvládnout a použít všechny metody muškaření, tedy strýmr, nymfu suchou a mokrou mušku.

Závody budou posunuty do ranních a odpoledních hodin s cílem jednak omezit potencionální konflikty s vodáky a dále umožnit závodníkům lov na suché mušky, který je v červnu v období rojení chrostíků nezapomenutelný.

Sektor 5 · Vltava 27 P · řeka

Závodní úsek na Vltavě 27P již nemá takový spád jako úseky na Vltavě 28P a proto je zde mnohem větší výskyt bílé ryby jako je jelec tloušť, jelec proudník nebo plotice obecná. V proudných částech řeky samozřejmě pstruh potoční, který tu však není zastoupen v tak hojném počtu jako na Vltavě 28P. Celý závodní úsek lemuje silnice z Rožmberka nad Vltavou do Českého Krumlova a je tedy velice dobře přístupný. Před závody bude do tohoto sektoru vysazen pstruh duhový. Pro úspěch je nutné zvládnout a použít všechny metody muškaření, tedy strýmr, nymfu, suchou a mokrou mušku. Závody budou posunuty do ranních a odpoledních hodin s cílem jednak omezit potencionální konflikty s vodáky a dále umožnit závodníkům lov na suché mušky, který je v letním období nezapomenutelný.

Tréninkové úseky

Vltava 28, Vltava 27, 25, 26…