Tréninkové sektory

 

Sektory 1 a 3

Pro tyto sektory je vymezen tréninkový úsek na revíru Vltava 27 od Rožmberku po proudu, který je morfologicky podobný a je zde podobná rybí obsádka, bude sem vysazen také pstruh duhový o stejné hustotě a velikosti.

Sektor 2

Tréninkový úsek bude vyznačen nad závodním sektorem a v úseku pod ÚN Lipno. Zde je však trofejní revír, je třeba zakoupit zvláštní povolenku a jsou zde omezeny pravidla rybolovu, pro vyzkoušení si lovu a pohybu ve speciálním terénu a vzorů mušek je naprosto však dostatečný. Dle počtu přihlášených týmů bude vymezen a tréninkový úsek pod Loučovicemi nad soutěžním úsekem.

Sektory 4 a 5

Na nádrži samotné nebude povolen trénink, trénovat je možné na menších podobných nádržích se stejnou rybí obsádkou, jako jsou Malče, Dobrkovská Lhotka, Žumberk a Humenice.

Další tréninkové úseky

Jako vhodné tréninkové úseky je možné navštívit i další revíry, jako je Vltava 24, Vltava 25 a Vltava 26 a menší říčky – Malše a Černá.

Mapa závodních a tréninkových úseků

Bude upřesněno.