26 Úno 2018

Z důvodu konání ME je nutné hájit dotčené úseky rybářských revírů. Snažili jsme se omezit naše rybáře na minimum, údaje jsou uvedeny v tabulce. na základě projednání na Výboru JčÚS dne 22.2.2018 došlo ke zkrácení úplného zákazu rybolovu na revírech Vltava 27, 28 a 29 a tím i k sjednocení termínů. Tedy soutěžní sektory budou hájeny od 28.5.2018, tréninková jezera pak pouze 4. – 6.6. 2018.

Tréninkový úsek na řece – celý revír Vltava 27 – je hájen pouze v období 28.května – 6. června, po zahájení závodů během ME  již bude volně přístupný.
Závodní jezero – nádrž Květoňov – bude hájeno od 28. května do konce závodu. 
Tréninková jezera (Malče, Dobrkovská Lhotka a Žumberk) jsou hájena pouze pro oficiální trénink 4. – 7. června. 

Revír Opatření Termín
423 022 Malše 7P nádrž Malče zákaz sportovního rybolovu 4.6. – 7. 6. 2018
423 037 Svinenský potok 1
– nádrže Dobrkovská Lhotka, Žumberk **
zákaz sportovního rybolovu 4.6. – 7. 6. 2018
423 040 Vltava 27  zákaz sportovního rybolovu 28.5. – 7.6.2018
423 041 Vltava 28 zákaz sportovního rybolovu 28.5. – 10. 6. 2018
421 098 Malše 6P nádrž Květoňov zákaz sportovního rybolovu 28.5. – 10. 6. 2018
423 059 Vltava 29 P zákaz sportovního rybolovu 28.5. – 10. 6. 2018

 

* tréninkové a závodní úseky budou vytyčeny tabulemi dle počtu přihlášených týmů. Předběžné vytyčení je již dostupné na stránce „Sektory“. Na tréninkových úsecích (423 022, 423 037, 423 040) je v době zákazu sportovního rybolovu povoleno lovit pouze účastníkům MS. V době vlatního závodu jsou již tyto úseky pro běžné rybáře otevřeny.

** na řeku se zákaz rybolovu nevztahuje

[top]

Leave a Reply