10 Pro 2017

Úvodní slovo mezinárodního organizátora

0 Comment

Vážení přátelé sportovní rybáři,
po čtyřech letech se na jih Čech vrací vrcholný závod v královské disciplíně rybářského sportu a to Mistrovství Evropy v lovu ryb na umělou mušku, tentokrát s centrem ve Vyšším Brodě, Penzionu Herbertov, a jsme velice hrdi na to, že organizací byl opět pověřen Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu. Je to ocenění dlouholeté aktivní činnosti českých zástupců v rámci mezinárodního muškařského sportu, každoročních úspěchů našich závodníků, dlouholeté péče o pstruhové revíry na jihu Čech a také velmi úspěšné organizace Mistrovství Evropy v roce 2011 a Mistrovství světa v roce 2014.

Závodit se bude na řece Vltavě a na nádrži Květoňov u Kaplice. Závody proběhnou ve dnech 6. června až 11.června 2018. Trati v jižních Čechách byly prověřeny během celé řady závodů na špičkové úrovni, tak doufejme, že se podaří zajistit stejné podmínky pro všechny závodníky. Řeka Vltava vytéká s Lipenského jezera a její průtok je možné regulovat, již proběhla jednání se správcem toku Povodím Vltavy, státní podnik, a pokud nedojde k nějaké katastrofické události, měl by závod proběhnout za regulérního průtoku. Lokální deště, které mohou zdvihnout hladiny menších přítoků a zkalit tak části soutěžních sektorů, však neovlivníme, a tak jako další faktor zvyšující fair-play zavádíme rotaci mezi místy v polovině každého kola. Zajímavý bude i nový prvek, a to závod ze zakotvených lodí na Květoňově.

Pro diváky a návštěvníky připravujeme další návazné akce. Při příležitosti konání závodů připravujeme dětské rybářsky-sportovní odpoledne přímo na Herbertově a také přátelský závod kapitánů. Doufám, že využijete i možnost navštívit krásná a zajímavá místa v okolí závodů, celé jižní Čechy stojí za to.

Jménem organizačního výboru mistrovství bych chtěl pozvat všechny zájemce u špičkové muškaření k návštěvě šampionátu, ať přímo na místě, nebo prostřednictvím internetu, a snad se nám podaří závody zorganizovat ke spokojenosti všech účastníků.

S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

RNDr. Milan Hladík, PhD.
vedoucí organizačního výboru ME 2018

[top]

Leave a Reply