Tréninkové sektory

 

Sektor 1

Tréninkový úsek bude vyznačen nad závodním sektorem a v úseku pod ÚN Lipno. Zde je však trofejní revír, je třeba zakoupit zvláštní povolenku a jsou zde omezeny pravidla rybolovu, pro vyzkoušení si lovu a pohybu ve speciálním terénu a vzorů mušek je naprosto však dostatečný.

Sektor 2

Na nádrži Lipno II bude povolen trénink pouze během oficiálního tréninku, kdy každý tým bude mít možnost lovit z jedné lodě po dobu tří hodin.

Sektor 3 a 5

Pro tyto sektory je vymezen tréninkový úsek na revíru Vltava 27 od Rožmberku po proudu, který je morfologicky podobný a je zde podobná rybí obsádka, bude sem vysazen také pstruh duhový o stejné hustotě a velikosti jako v Sektoru 4

Sektor 4

Na nádrži samotné nebude povolen trénink, trénovat je možné na menších podobných nádržích se stejnou rybí obsádkou, jako jsou Malče, Dobrkovská Lhotka, Žumberk a Humenice

Další tréninkové úseky

Jako vhodné tréninkové úseky je možné navštívit i další revíry, jako je Vltava 24, Vltava 25 a Vltava 26 a menší říčky – Malše a Černá.

Mapa závodních a tréninkových úseků

34. FIPS-Mouche World Fly Fishing Championship, Frymburk, Czech republic, 27. 5. – 2. 6. 2014