Pravidla

fipslogo-cb

34. Mistrovství Světa v lovu ryb na umělou mušku,
Frymburk,  27. května – 2. června 2014

ÚPRAVY PRAVIDEL
FIPS-MOUCHE

Mezinárodní muškařská federace FIPS-Mouche pověřila Českou republiku, aby se stala hostitelskou zemí pro 34. Mistrovství Světa v lovu ryb na umělou mušku. Při této soutěži budou uplatněny tyto změny závodních pravidel FIPS-Mou z roku 2013

Článek 2 : Všeobecné informace

2.2. Přidává se: Tři kola této soutěže se budou konat jako říční závody (brození povoleno), jedno kolo proběhne jako jezerní lodní závod a jedno kolo jako břehový jezerní závod (brození zakázáno).

Příloha A Rotation Matrix.

  • Sektor I   (Vltava 29P), říční závod
  • Sektor II   (Vltava 29), lodní závod na jezeře
  • Sektor III  (Vltava 28 – Vyšší Brod), říční závod
  • Sektor IV (Malše 6 – nádrž Květoňov), břehový závod na jezeře
  • Sektor V  (Vltava 28,27 – Rožmberk), říční závod

Článek 9: Břehové závody

9.2. Přidává se: V rámci břehového jezerního závodu proběhnou čtyři dílčí závodní kola po 45 minutách lovu se třemi dvacetiminutovými přestávkami na přechod závodníků. Závodní úseky budou nejméně 30 metrů dlouhé. Povoluje se použití podběráků do celkové délky 250 cm.

9.3. Přidává se: Soutěžní místa na řece budou dlouhá nejméně 200 m.

Přidává se 9.7. Brození se povoluje pouze při říčních závodech za použití vysokých brodících kalhot.

V sektoru I (Vltava 29P) bude uplatněno střídání míst po 90 minutách lovu, což umožní závodníkům využít při soutěži dvě místa. Na výměnu stanovišť bude přestávka 15 minut. Systém rotace bude upřesněn dle počtu přihlá

Článek 10: jezerní lodní závody

V jedné lodi budou dva závodníci z různých týmů. Závodníci mohou lovit jen když loď driftuje, během přejíždění (veslování) je rybolov zakázán. Minimální vzdálenost lodě od břehu se stanovuje na 20 metrů. Pokud se lodě pohybují do 40 m od břehu, pak musí být vedeny rovnoběžně se břehem. Na volné vodě driftují lodě podle Dodatku B.

Lodě mohou driftovat jak rovně tak i do stran. Brzdící padáky nejsou povoleny.

Mohou být použity podběráky, které nepřesahují 250 cm.

Závodníci mohou nahazovat jen do míst uvedených v Příloze B.

Přidává se nově 10.11 : Závodníci si mohou obléci vlastní záchranné vesty.

Článek 11: Trvání závodů, počítání výsledků a tréninková kola

11.3. Přidává se: Doby chytání se mění podle sektorů a jejich přesný rozpis bude uveden v programu.

11.4. Přidává se: Všechny tréninky proběhnou podle zásad “Chyť a pusť”, schéma rotací bude uvedeno v programu.

Přidává se – Při všech oficiálních i neoficiálních trénincích musí být použity jen háčky bez protihrotu.

Přidává se – Sektory I – IV budou pro závodníky a ostatní členy týmů uzavřeny v období od 28. dubna 2014. Sektor IV bude uzavřen pro tyto osoby od 9. května 2014.

Článek 12: Kdo se může zúčastnit

12.3 Odstraňuje se za (b)

Článek 22:

22.1  Přidává se: Přidává se: Rozhodčí vykonává svou činnost na břehu nebo z ostrova. Na žádost závodníka může vstoupit rozhodčí na ostrov. Rozhodčí může vstoupit na ostrov i v tom případě, že ztratil závodníka z dohledu.

22.5  Přidává se nově: Rozhodčí mohou přenášet soutěžní nářadí na žádost
závodníka tak, aby toto bylo vždy v bezpečné vzdálenosti. Odpovědnost za nářadí však zůstává na závodníkovi.

Článek 24: Hodnotitelné ryby

Přidává se: Hodnotitelné druhy ryb:

Budou se hodnotit všechny druhy ryb od minimální délky 180 mm. Měření se bude provádět od špičky hlavy až na konec složené ocasní ploutve.

Článek 29: Podběráky:

29.3. Přidává se nově: Při jezerních závodech mohou být použity podběráky do celkové maximální délky 250 cm.

Rotace skupin závodníků mezi jednotlivými sektory

SEKTORY I II III IV V
Vltava
29P
Vltava 29
lodě*
Vltava 28
Vyšší Brod
Květonov
jezero – břeh
Vltava 28
Rožmberk
Session 1 Fri 3/6 AM A B C D E
Session 2 Fri 3/6 PM E A B C D
Session 3 Sat 4/6 AM D E A B C
Session 4 Sat 4/6 PM C D E A B
Session 5 Sun 5/6 AM B C D E A

*Annexe A