6th FIPS-Mouche World Masters Fly Fishing Championships

Programme October 5th – 10th 2021

Tuesday 5/10

Arrival to the hotel by 2 PM
Presentation of the participants + captain’s meeting
6 PM – official start of the MASTER (hotel Diana) and diner

Wednesday 6/10

8 – 11 AM – the first race
2 – 5 PM – the second race

Thursday 7/10

Day off
11 AM – 2 PM – visit of local brewery, lunch 2 PM

Breakfasts from 6 AM (on the competition days).
Dinners from 8 PM.

Friday 8/10

8 – 11 AM – the third race
2 – 5 PM – the fourth race

Saturday 9/10

In the morning – program
4 PM – results announcement
Closing ceremony – hotel DIANA

Sunday 10/10

Departure

Mistrovství světa kategorie Masters v lovu ryb na umělou mušku 2021

Program 5.-10. 10. 2021

Úterý 5. 10.

Do 14:00 příjezd na hotel
Od 16:00 prezentace účastníků a mítink kapitánů
18:00 oficiální zahájení – hotel DIANA, večeře

Středa 6. 10.

8:00 – 11:00 první závod
14:00 – 17:00 druhý závod

Čtvrtek 7. 10.

volný den
11:00 – 14:00 návštěva pivovaru s obědem
14:00 – pro zájemce odjezd na….

Snídaně v závodní dny denně od 6:00.
Večeře vždy od 20:00.

Pátek 8. 10.

8:00 – 11:00 třetí závod
14:00 – 17:00 čtvrtý závod

Sobota 9. 10.

dopolední program
16:00 vyhlášení výsledků
Slavnostní ukončení – Hotel DIANA

Neděle 10. 10.

odjezd účastníků