6TH FIPS-MOUCHE WORLD MASTERS FLY FISHING CHAMPIONSHIPS

Sectors and maps / Sektory a mapy

Sector 1

Desná 2, Maršíkov

A mountain brook with a good stock of the native brown trout and grayling.

Podhorský potok s dobrou obsádkou pstruha obecného a výskytem lipana.

Sector 2

Morava 23, Hanušovice

Beautiful mountain  river with prevalence of the native brown trout, grayling and stocked rainbow trout.

Krásná proudná řeka s převahou pstruha obecného, dobrou obsádkou lipana a pstruha duhového.

Sector 3

Morava 21, Postřelmov

Slowly flowing part of the Morava River will be stocked by rainbow trout, but it hosts also good populations of chub and other riverine fish species.

Pomalu tekoucí část řeky Moravy s velmi dobrou obsádkou pstruha duhového a jelce tlouště.

Sector 4

Lake / Jezero
Dolní Bozeňov

Boat competition, lake will be stocked mainly by rainbow trout, but there is also a good stock of native brown trout.

Lodní závod, při kterém se bude chytat zejména pstruh duhový, ale v jezeře je také dobré zastoupení pstruha obecného.

Overall orientation map
Celková orientační mapa

Lake Dolní Bozeňov and Zábřeh - Opening Ceremony
Jezero Dolní Bozeňov a Zábřeh - zahájení MS

Morava 21 Postřelmov and Motel U Kováře Zábřeh
Morava 21 Postřelmov a Motel u Kováře Zábřeh

Morava 23 Hanušovice and Brewery Restaurant
Morava 23 Hanušovice a Pivovarská restaurace

Desná 2 Maršíkov and Hotel Diana
Desná 2 Maršíkov a Hotel Diana